Higher School of Safety - Faculty in Bartoszyce

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Contact:

ul. Starzyńskiego 2
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 07 88
Privacy Policy