Higher School of Safety in Poznan

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Contact:

Elizy Orzeszkowej 1 str.
60-778 Poznań
tel. 61 851 05 18 or +48 662 22 11 33 (cell phone nr)
Privacy Policy